Skadecenter

Skadecenter Markaryd har ett nära samarbete med de etablerade försäkringsbolagen för att kunna erbjuda dig bästa möjliga hjälp och service vid en skada.

I vår fullserviceanläggning har vi samlat all den kompetens och alla de resurser som krävs för att reparera och återställa samtliga skador på din bil.

Genom ett ömsesidigt förtroende har vi byggt upp en verksamhet där vi kan erbjuda våra kunder en komplett service från besiktning av skadan till slutmontering och kvalitetskontroll.

Processen från det att försäkringsbolagen godkänt skadevärdering och du som kund beordrat att vi ska påbörja reparationen till dess att bilen är kontrollerad och godkänd, är omfattande.

Vi vet att processen kan upplevas som lång, även vid mindre skador.

Vi hoppas att du har full förståelse för detta. Vårt mål är att alltid utföra arbetet på bästa tänkbara sätt, så att både du och försäkringsbolaget är nöjd med vårt arbete. Hjälp oss att bli bättre Genom att regelbundet stämma av vårt arbete efter de enkätsvar vi får in från våra kunder, kan vi ständigt förbättra vår service och våra kundrelationer.

Vår anläggning omfattar följande kompetenser:

Kundmottagare och försäkringstekniker samt verkmästare, specialister och personal inom verkstad.

Thumbnail Image 1

Skulptörvägen 12
285 35 Markaryd
Tel: 0433 - 75621

Öppettider:
Mån.- Fred. 07.30 - 16.30
Hitta till oss